0

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Ο βιοσυντονισμός βασίζεται στην θεωρία ότι η ύλη έχει συχνότητες συντονισμού καθώς και στο σώμα μας υπάρχουν μορφές ενέργειας όπως η ηλεκτρομαγνητική. Το άτομο το οποίο πάσχει από κάποια [...]

page 1 of 2